Utefter den slingriga, smala vägen hemåt fick vi syn på denna, för oss blomsterentusiaster, målart – fjällbruden.
saxifraga longifolia
och här den norska fjällbruden i närheten av Borgund. Lika – men ändå icke!