San Juan de la Pena, ett kloster med stort parkliknande naturområden. De flesta av oss tittade efter fåglar och jag fick ett eldorado med blommor!
Nejlikor, dianthus dianthus pyrenaicus
Backklöver, trifolium montanum
Mistel, viscum album
liten såpnejlika, saponaria ocymoides
vit femfingerört, potentilla alba
trollsmultron, potentilla rupestris
pyreneisk hyacint
En ganska liten grusås i ett hänförande landskap.dödsliljor, asphodelus albus och igelkottsginst som när de blommor blir helt gula små kullar.