Ett pausstopp för att sträcka på benen vad får ögonen syn på då?
Thalictrum tuberosum, utan svenskt namn
Aphyllanthes monspeliensis
bland ginst, käringtand, revormstörel ….