I bergen ovanför Ainsa finns gömslen för de som vill få möjlighet att fotografera gamar när de utfordras. En informationstavla fanns så att det var lite lättare att se vad man såg
nästan lite otäckt när det kommer så många, hundratals flyger i luften och det kommer bara fler och fler.
vägen upp till utfordringsplatsen var mycket vacker.